Museum aan de Stroom:

Het MAS legt de link tussen Antwerpen en de wereld en het doet dat aan de hand van vier universele thema's: Machtsvertoon, Wereldstad, Wereldhaven en Leven en Dood. Daarnaast vindt u op de derde verdieping een tijdelijke tentoonstelling "Meesterwerken in het MAS. Vijf eeuwen beeld in Antwerpen" die tot 31 december 2012 te zien zal zijn. De tentoonstelling met topstukken uit de Antwerpse collecties van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA), het Museum van Hedendaagse Kunst (M HKA ) en het Museum Plantin-Moretus/ Prentenkabinet, toont de evolutie van de beeldcultuur van de Middeleeuwen tot nu.

Het verhaal van het westerse beeld startte in de 15de eeuw, de Vlaamse Primitieven hebben daar een belangrijke rol in gespeeld. Waar in vroeger tijden de kunstenaars probeerden het goddelijke of het bovenmenselijke te verbeelden door het beeld te idealiseren en gebruik te maken van kostbare materialen, schilderden de Vlaamse Primitieven realistisch met oog voor detail. Zij wilden het goddelijke uitdrukken door het alledaagse in details weer te geven. God was overal, ook in kleine dingen.

Door het economische succes en de welvaart in Antwerpen doken in de zestiende eeuw nieuwe opdrachtgevers op. Rijke lieden wilden kunst in hun woning en er ontstond een nieuw concept van het beeld: kunstwerken naar ieders smaak, met nieuwe onderwerpen en kant en klaar te koop. Ook werd het beeld gedemocratiseerd, naast schilderijen kon men nu ook, dankzij de boekdruk- en grafiekkunst, de veel goedkopere prenten aanschaffen die zich per schip over de nieuwe wereld verspreidden.

Vandaag worden we overspoeld met sensationele beelden. Op het moment dat de massamedia hyperactief geworden zijn, nemen onze eigen kunstenaars weer afstand van die beeldenvloed. Hedendaagse kunstenaars besteden net als hun voorgangers grote aandacht aan het alledaagse. Ze zoeken naar betekenis in het ogenschijnlijk toevallige. Stille beelden vormen een alternatief voor de schallende consumptiemaatschappij. Ze maken ons opnieuw bewust van de essentie van het beeld.

Niet alleen "oude" kunstenaars als bijvoorbeeld de Vlaamse Primitieven , Rubens en Metsys zullen de revue passeren, maar ook hedendaagse kunstenaars als Panamarenko, Raoul de Keijser, Marlène Dumas en Jan Fabre. En niet te vergeten informatie over de bijzondere architectuur van het MAS.

              Jean Fouquet Madonna MAS   fabre jurk kevers MAS   de bruijckere MAS

  Deze lezing is op dit moment niet ingepland, maar mocht u er belangstelling voor hebben, dan hoor ik dat graag. Bij tenminste acht deelnemers gaat de lezing gegarandeerd door.